• HOME
  • She diao ying xiong zhuan

She diao ying xiong zhuan (1977)


Action, Drama, Fantasy

1977 Year 127 Mins 6.3 Imdb

Sheng Fu, Tien Niu, Danny Lee, Yi-Min Li

A young man must complete a series of martial art tests and overcome assassins along the way.

She diao ying xiong zhuan Movie Information

  • Production Co: Shaw Brothers
  • Released: 30 July 1977
  • Imdb Rating: 6.3
  • Runtime: 127 Mins.
  • Writer: Louis Cha, Kuang Ni
  • Director: Cheh Chang
  • Cast: Sheng Fu, Tien Niu, Danny Lee, Yi-Min Li

Movie Trailer for She diao ying xiong zhuan

She diao ying xiong zhuan Subtitles (1 subtitles)